Meni
Korpa

Uslovi kupovine

Poštovani korisnici, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu internet prodavnicu.

Dobrodošli na sajt www.apotekavalerijana.rs. AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja ove internet prodavnice koje je podložno niže navedenim Uslovima prodaje. Uslovi prodaje se primenjuju na sve sadržaje i usluge www.apotekavalerijana.rs. Korišćenjem bilo kog dela internet prodavnice, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ove internet prodavnice isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost

AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" obaveštava svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet prodavnice www.apotekavalerijana.rs:

 • da se prodaja robe putem internet prodavnice www.apotekavalerijana.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva AU "VALERIJANA Vujadinović Farm", sa sedištem u 11000 Beograd (Zemun), adresa: Prvomajska 104/A, MB: 17185748, PIB: 100203864, telefon: +381 11 26 013 16;
 • da roba koja se prodaje putem internet prodavnice www.apotekavalerijana.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
 • da se saobraznost robe ugovoru isključivo utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
 • da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal ali isto tako se može razlikovati od stvarne cene usled ažuriranja istih;
 • da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet prodavnici www.apotekavalerijana.rs;
 • da je slika proizvoda ili ambalaže na internet prodavnici ista kao i stvarni proizvod ili ambalaža ali se takođe može i razlikovati usled promene iste od strane proizvođača;
 • da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.apotekavalerijana.rs istu može platiti pouzećem u trenutku isporuke, platnom karticom ili putem uplatnice na račun;
 • da potrošač prilikom kreiranja narudžbenice pritiskom na taster POŠALJI NARUDŽBINU preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
 • da za sve narudžbine vrednosti manje od 5.000,00 RSD RSD potrošač ima obavezu da na ime troškova isporuke plati iznos od395,00 RSD sa PDV-om. Za sve porudžbine čija je vrednost veća od 5.000,00 RSD RSD isporuka je besplatna;
 • da u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na način kako je to definisano Pravilnikom o postupanju po reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem ON LINE prodavnice, koji se može preuzeti OVDE. Obrazac Zahteva za reklamaciju potrošač može pronaći u sekciji Servis - Reklamacije;
 • da potrošač ima pravo da odustane od ugovora (odustane od kupovine) u roku od 14 dana od dana isporuke, a bez navođenja razloga za odustanak. U slučaju odustanka, potrošač snosi troškove vraćanja robe. Bliža uputstva za odustanak od ugovora potrošač može pronaći u sekciji Servis - Pravo na odustajanje.
 • da ima pravo da i nakon potvrde slanja odabranih artikala korisniku, jednostrano odustane od slanja kompletne porudžbine ili dela porudžbine u slučaju da nije u mogućnosti da odabrani proizvod/proizvode nabavi.
 • ne garantuje da će isporučena roba biti u istoj ambalaži kakva je i fotografija na internet prodavnici jer izgled ambalaže zavisi od proidvođača, a može se desiti da ne dobijemo fotografiju nove ambalaže.

Opšte odredbe

AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela internet prodavnice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" administrira ovu lokaciju iz svojih kancelarija čija je lokacija u Srbiji. Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Srbije, a pristupanje iz područja gde je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korišćenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Srbije. Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.


Materijal koji prosleđuje korisnik (komentari i drugi sadržaji)

Lični podaci koje prosledite sajtu www.apotekavalerijana.rs u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" na ovoj lokaciji ne želi od vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom Politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne obelodanjujemo niti prosleđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših narudžbenica.


Veze ka drugim Web lokacijama

Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača su obezbeđene isključivo da bi vam olakšale rad. Ako budete koristili ove veze, napustićete ovu lokaciju. AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" nije pregledao sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korišćenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od Web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik.


Korisnički forum

AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" može, ali nema obavezu da nadgleda ili pregleda bilo koji deo lokacije na kome korisnici prenose ili šalju saopštenja ili komuniciraju isključivo međusobno, uključujući, ali ne ograničavajući se na korisnički forum, kao i sadržaj bilo kog od ovakvih saopštenja. Međutim, AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" se ne smatra odgovornim za sadržaj bilo kog od navedenih saopštenja, bez obzira proizilazi li ili ne iz zakona o autorskim pravima, kleveti, privatnosti, opscenosti ili drugog. AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" zadržava pravo da ukloni poruke koje sadrže materijal koji smatramo nepristojnim, klevetničkim, opscenim ili na bilo koji drugi način neprihvatljivim.

Sve informacije vezane uz transakcije kupac - prodavnica AU "VALERIJANA Vujadinović Farm", smatraju se poslovnom tajnom, i prema njima se treba ophoditi skladno zakonskim propisima Republike Srbije.

AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" ima pravo da u bilo kom trenutku izmeni ove uslove prodaje ili politiku privatnosti.


Zaštita privatnosti korisnika

Prilikom korišćenja određenih funkcionalnosti (aplikacija, zahteva) na našem sajtu u kontakt formi, zahteva za ponudu za kupoprodaju robe, zahteva za dobijanje novosti, informacija i promocija… AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" obrađuje vaše lične podatke (lične podatke o identitetu i kontakt informacije) samo ako ste ih dobrovoljno dali na našoj internet stranici radi korišćenja naših usluga i proizvoda. Ovi lični podaci mogu uključivati ime, prezime, e-mail, broj telefona i / ili druge kontakt informacije i koristiće se u skladu sa politikom privatnosti i svrhom u koju ste ih ostavili.


Obrada podataka kod poseta internet stranice

U ime AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.


Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.


Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.


Izjava o PDV-u

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.


Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.


Informacije o dostavi

Internet prodavnica www.apotekavalerijana.rs kojom upravlja privredno društvo AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" ima potpisan ugovor sa više kurirskih službi kurirsko putem koje se vrši dostava na teritoriji Republike Srbije.

Za sve narudžbine van teritorije Republike Srbije, dostava se vrši putem usluge više kurirskih službi za inostranstvo.


Rokovi dostave

Nakon što ste potvrdili narudžbinu, dobićete potvrdu naručenih proizvoda na Vašu e-mail adresu koju ste naveli prilikom kreiranja narudžbine. Od tog trenutka za sve narudžbine primljene do 15 časova od ponedeljka do petka, okvirni rok isporuke je od 2 do 5 radnih dana za celu teritoriju Republike Srbije. U slučaju da je narudžbina izvršena preko vikenda (subotom i nedeljom), dostava se vrši kao i za narudžbine primljene u ponedeljak - dakle idući radni dan. Isporuke se ne vrše subotom i nedeljom.


Preuzimanje pošiljke

Kuriri pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu od 8-17 h. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Artikli će biti zapakovani tako da ne mogu biti oštećeni uobičajenim rukovanjem robom u transportu. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite.

Kurir svaku pošiljku pokušava da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da Vas, ukoliko prva isporuka bude neuspešna, kurir pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja narudžbenice i ugovori novi termin za dostavu. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka će nam biti vraćena. Po prijemu pošiljke, kontaktiraćemo Vas kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovoriti se o ponovnom slanju.


Cena dostave za teritoriju Republike Srbije

Cena dostave za sve narudžbine preko 5.000,00 RSD RSD je besplatna! Za narudžbine ispod 5.000,00 RSD RSD dostava se naplaćuje 395,00 RSD. 

AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" je za narudžbine na teritoriji Beograda omogućila i brzu dostavu u roku od 2-3h koja iznosi 399,00 RSD.

Brza dostava na teritoriji Beograda. 1h do 2h je potrebno za dostavu. Može se desiti da Vam brza dostava na internet prodavnici bude omogućena ali da zapravo dostavno vozilo ne može da stigne do Vas. Mesta za brzu dostavu možete pogledati na LINKU.. Dostava je moguća isključivo kada odaberete način plaćanja plaćanje karticom.

Cena dostave ili besplatna dostava uključuje dostavu paketa do 5kg težine na adresu kupca. Za pakete preko 5kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama.


Cena za internacionalnu dostavu

Troškovi dostave u inostranstvo putem usluge više kurirskih službi za inostranstvo za zemlje regiona (Republika Srpska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Makedonija) iznose 1.280,00 RSD. Za ostale zemlje Evrope dostava iznosi 1.790,00 RSD, a za ostatak sveta cena dostave je 2.990,00 RSD. Rok isporuke je 15 dana ili više (u zavisnosti od zemlje isporuke).

Cena dostave je sa porezom. Cena uključuje dostavu paketa do 2kg na adresu kupca sa pripadajućim porezom i carinom na teret prodavca. Mogući dodatni trošak može biti carina na teret kupca u zavisnosti od zemlje u koju se paket šalje. Za pakete preko 2kg težine i pakete većih dimenzija moguća je doplata za koju će kupac svakako biti obavešten nakon izvršene provere sa kurirskim službama.

Za sva dodatna pitanja, reklamacije ili proveru trenutne lokacije Vaše pošiljke, molimo Vas da nas kontaktirate na sledeću e-mail adresu: info@apotekavalerijana.rs


Posebni uslovi za narudžbine iz inostranstva

AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" potvrđuje da su svi artikli na portalu www.apotekavalerijana.rs slobodni za prodaju putem interneta. AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" garantuje da u plaćenu cenu dostave ulaze troškovi carine i kurirske službe, zemlje izvoza (Srbije).

AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" ne može da garantuje i ne zna da li će postojati troškovi uvozne carine, ovo zavisi od specifičnosti paketa kao i od odluke same carine zemlje uvoznika (kupca). AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" se odriče odgovornosti ukoliko iz bilo kog razloga Carina zemlje uvoznika ne želi da ocarini paket. AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" u ovom slučaju ne dobija paket nazadcarina takve pakete zadrzava i mi necemo i ne mozemo biti u obavezi da refundiramo novac. AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" ce poslati robu samo pod ovim uslovima.

Posebna napomena - Zbog specifičnosti robe preporučujemo da prethodno proverite sa Carinom u svojoj zemlji da li možete da uvezete artikal koji Vas zanima( posebnu pažnju obratite na proizvode koji se uzimaju oralno jer bez obzira što su registrovani kao Dijetetski suplementi i slobodni su u prodaji, svaka zemlja, svaka Carina ima svoje lokalne propise i može da se dogodi da uvoz istih nije dozvoljen. Ukoliko Carina ne dozvoli uvoz određenih artikala, ukoliko su troškovi vraćanja paketa veći od vrednosti robe, AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" zadržava pravo da ne prihvati povrat robe, u ovoj situaciji AU "VALERIJANA Vujadinović Farm" neće biti u mogucnosti da izvrši refundaciju novca jer smo Vas blagovremeno obavestili o mogućoj situaciji. Ukoliko je vrednost paketa veća od troškova koji nastaju pri povratu paketa bice refundiran iznos umanjen za povratne troškove.

Sve naknadne reklamacije oko refundacije novca nece biti prihacene jer smo Vas blagovremeno i na sasvim jasan način obavestili o mogucim komplikacijama.

Kreiranjem narudžbenice automatski prihvatate ove Posebne uslove za narudžbine iz inostranstva (van teritorije Republike Srbije).


Pravo na odustajanje

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Sl.gl.RS br.62/2014), obaveštavamo vas da imate pravo da bez navođenja razloga odustanete od ugovora u roku od 14 dana od dana kada Vam je roba isporučena.

Izjavu o odustanku od ugovora možete preuzeti OVDE.

Izjavu je potrebno da odštampate, popunite podatke koji nedostaju, potpišete (potpišete i overite za pravna lica), i pošaljete na adresu:

Prvomajska 104/A

11000 Beograd (Zemun)

+381 11 26 013 16

Možete nas i kontaktirati putem e-maila na info@apotekavalerijana.rs ili pozivom na +381 11 26 013 16. Naši operateri će vam tražiti informaciju o artiklima koje želite da vratite i broju narudžbine, posle čega će vam stići e-mail sa detaljnim uputstvima za dalje postupanje, kao i sa dokumentom, tj. izjavom.

 • Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.
 • Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je kupac poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.
 • Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora. Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac - izjava o odustanku od ugovora.
 • Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
 • Član 33. Zakona o zaštiti potrošača
 • Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona.
 • Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda. Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.
 • Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da odustane od ugovora u slučaju isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratititi zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je odpečaćena nakon isporuke (roba kao što je kozmetika i slično).
 • U slučaju da je proizvod vraćen trgovcu oštećen ili u neispravnom stanju kupac je isključivo odgovoran i trgovac će odbiti vraćanje novca, a proizvod će biti vraćen kupcu o njegovom trošku.

  Reklamacije

  Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovete telefonom na broj +381 11 26 013 16 ili nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@apotekavalerijana.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

  Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj +381 11 26 013 16, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@apotekavalerijana.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

  Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice (pravilnik možete preuzeti OVDE). Robu zajedno sa obrascem Zahteva za reklamaciju (obrazac možete preuzeti OVDE) treba da pošaljete na adresu (sa naznakom za web shop), Prvomajska 104/A, 11000 Beograd (Zemun).